Overzicht van Mellie Uyldert's boeken

Mellie Uyldert heeft in haar lange leven vele boeken geschreven. Onderstaand overzicht toont de imposante lijst.

100 Geneeskruiden


Uitgeverij: Niet meer te verkrijgen
Eerste uitgave:
Te bestellen via: -

A magia das pedras preciosa


Uitgeverij:
Eerste uitgave: 0
Te bestellen via: -

A magia das plantas


Uitgeverij:
Eerste uitgave: 0
Te bestellen via: -

A magia dos metais


Uitgeverij:
Eerste uitgave: 0
Te bestellen via: -

Aarde's Levend Lichaam


Uitgeverij: niet meer te verkrijgen (De Driehoek)
Eerste uitgave: 1984
Te bestellen via: klik hier

Astrologie I: Kosmische Samenhangen

Er zijn nog maar 40 exemplaren! Dit boek is nu tijdelijk te koop als "speciale aanbieding", voor € 10,- exclusief verzendkosten. Verzendkosten bedragen per 1-1-2014 voor dit boek € 3,60 binnen Nederland en binnen Europa € 9,60. Er kan bij vooruitbetaling besteld worden bij P. Dinger te Eemnes, ASN bankrekening 70.78.34.872. E-mail: theus.dinger@gmail.com en adres Akkerpad 29, 3755TL voor eventuele vragen.


Uitgeverij: Synthese/De Driehoek
Eerste uitgave: 1971
Te bestellen via: -

Astrologie II: Aspekten

Dit boek bevat een tot nu toe verwaarloosd hoofdstuk in de astrologische interpretatieleer: de geïsoleerde betekenissen van alle planeetaspekten.

Geschreven om te stimuleren tot zelf associëren en combineren, tot zelf denken in analogieën. De voorbeelden kunnen tot verrassende ontdekkingen voeren. Zo gaat men het eigen leven en dat van anderen beter begrijpen. Het werkelijke leven is de kaleidoscoop der aspekten!


Uitgeverij: Synthese/De Driehoek
Eerste uitgave: 1973
Te bestellen via: klik hier

Astrologie III: Medische Astrologie

 MEDISCHE ASTROLOGIE

Hippocrates, die men de vader der westerse geneeskunde pleegt te noemen zei: »Een arts, die niet tevens astroloog is, is geen arts". Die waarheid is lang vergeten, maar keert nu terug in het westerse denken. Astrologie is de beste hulp-wetenschap voor de arts, om zowel de diagnose als de therapie voor een zieke te kunnen vaststellen. Het is evenwel niet voldoende, dat hij de traditionele regels van de horoskopie kan toepassen, hij moet ook astrologisch kunnen denken. Dit houdt, om te beginnen, in, dat de arts zijn patiënt niet ziet als een psycho-fysieke machinerie, die hij desnoods op tabletten kan laten draaien, maar als een levend organisme, dat een zuivere analogie is van het heelal waarin wij leven en van alle andere levende organismen daarin. Makrokosmos is mikrokosmos. Alles wordt door dezelfde kosmische wetten geregeerd. Een menselijke ziektetoestand is een afbeelding of spiegeling van een kosmische toestand. Kent men het ene, dan doorziet men ook het andere. Als de arts eerst de geboortehoroskoop van zijn patiënt maakt om zijn aanleg te leren kennen, en vervolgens nagaat hoe de ontwikkeling en levensloop van de patiënt tot het huidige ogenblik is geweest (progressieve horoscoop), daarbij dan nog betrekkend de actuele kosmische toestand (transits), dan onderkent hij het patroon, dat zich in die ziekte aan het verwerkelijken is als een projectie in ruimte en tijd. Hij staat een blik op het proces, waarvan hij een fase te beoordelen en te beïnvloeden krijgt. Hij begrijpt waardoor, waarom en waartoe die ziektetoestand moest optreden.

Al in het oude Griekenland werd er een verband gelegd tussen de standen van de planeten van de mens (zijn horoscoop) en zijn lichamelijke gesteldheid, van waaruit de medische astrologie zich heeft ontwikkeld. In dit boek komen veel van die samenhangen aan bod vanuit een achterliggende visie die sterk geënt is op de antroposofie en de karmagedachte. De relatie lichaam/psyche speelt een belangrijke rol. De officiële medische wetenschap stelt bij diverse verbanden (grote) vraagtekens, mede door de in hun ogen boude beweringen. Daarentegen wordt dit boek in een aantal alternatieve richtingen al jaren als handboek gebruikt. Bij elk ziektebeeld worden horoscoopvoorbeelden gegeven


Uitgeverij: Synthese/De Driehoek
Eerste uitgave: 1977
Te bestellen via: klik hier

Astrologie: Kosmische Zusammenhänge


Uitgeverij:
Eerste uitgave: 0
Te bestellen via: -

De 12 heilige nachten


Uitgeverij:
Eerste uitgave: 0
Te bestellen via: -

De betekenis van Zinnebeelden en Gebruiken in de Midwintertijd


Uitgeverij:
Eerste uitgave: 0
Te bestellen via: -

De Symboliek van de Midwintertijd

Een poging om de symboliek van de midwintertijd te verklaren uit astrologische en mythologische aspecten.


Uitgeverij: Niet meer te verkrijgen
Eerste uitgave: 1973
Te bestellen via: -

De Taal der Kruiden

De mens verschanst zich in steden en bedekt de goede aarde met ondoordringbaar asfalt. De natuur, voorzover zij geen winst kon opleveren, liet hij aan haar lot over. Gelukkig dat de kruiden geen rancune hebben getoond en hardnekkig hun leven hebben voortgezet ook in het stof van de bermen, langs de grote weg.
Het is een bijzondere tijd. Het denken verruimt en wendt zich. Wie oren heeft voor de zachte taal, waarin de natuur ons haar geheimen toefluistert, die leert de krachten kennen boven de stoffen en ziet dan dat alles met elkaar samenhangt. Luister nu. Maar lees niet alleen dit boek - ga naar buiten! Mellie Uyldert wil de kruiden aan u voorstellen. U moet ze zelf leren kennen.


Uitgeverij: Synthese
Eerste uitgave: 1944
Te bestellen via: klik hier

De verborgen schat in het kinderspel


Uitgeverij: De Driehoek
Eerste uitgave: 0
Te bestellen via: -

Der Lebensrhythmus


Uitgeverij:
Eerste uitgave: 0
Te bestellen via: -

Die Entdeckung von Mittelerde


Uitgeverij:
Eerste uitgave: 0
Te bestellen via: -

Die verborgene Kräfte der Pflanzen


Uitgeverij: Atlantis
Eerste uitgave: 0
Te bestellen via: -

Esoterismo de las plantas


Uitgeverij:
Eerste uitgave: 0
Te bestellen via: -

Genees U Zelf


Uitgeverij: De Driehoek
Eerste uitgave: 1981
Te bestellen via: klik hier

Handleiding voor de moderne keuken


Uitgeverij: A.G. Schoonderbeek
Eerste uitgave: 1934
Te bestellen via: klik hier

Het antwoord van Suzanna aan Joachim van Babylon

 Geschreven onder Pseudoniem Esther de Raad


Uitgeverij:
Eerste uitgave: 0
Te bestellen via: -

Het Levensritme


Uitgeverij: De Driehoek
Eerste uitgave: 1976
Te bestellen via: klik hier

Het Zonnejaar

 

Van de oudste tijden af heeft de mens de Zon gedankt en vereerd voor haar weldaden. In Zonne-heiligdommen heeft men voor haar altaren gebouwd, waar juist op haar hoogtijdagen haar licht door een opening werd ontvangen, zoals zij ook aangrijpt op het altaar van het mensenhart. In sproken heeft men haar wisselwerking met haar Aarde-kind uitgebeeld. Oude rituelen, in volks- en kinderspelen, doen ons samenleven met de Zon in beeld, zoals het zich afspeelt in het ritmisch verloop van het Zonnejaar. Dit alles, uit liefde tot de Zon verzameld, vult dit boek. Opdat de lezer zijn een-zijn met de kosmos opnieuw beleeft en de Zon haar glorie aan zijn bewustzijn openbaart.

 


Uitgeverij: Niet meer te verkrijgen
Eerste uitgave: 1981
Te bestellen via: -

In god's licht


Uitgeverij:
Eerste uitgave: 0
Te bestellen via: -

Inheemse kruiden in de keuken


Uitgeverij: Nijgh en van Ditmar
Eerste uitgave: 0
Te bestellen via: -

Kruiden in de Keuken


Uitgeverij: Niet meer te verkrijgen (De Driehoek)
Eerste uitgave: 1936
Te bestellen via: -

Leven uit inspiratie

 Mellie Uyldert heeft op 94-jarige leeftijd haar autobiografie voltooid. In de loop van haar rijke leven schreef zij vele boeken en gedichtenbundels en redigeerde zij haar eigen tijdschrift De Kaarsvlam. Daarnaast verzorgde zij jarenlang talrijke cursussen in binnen- en buitenland. Het terrein dat haar daarbij het meeste inspireerde was de natuurlijke leefwijze, voeding, genezing, kruidenkunde en vooral astrologie. Op deze terreinen wordt zij alom als autoriteit erkend.
Sinds haar 65e levensjaar maakte zij notities van belangrijke ervaringen en herinneringen uit haar leven die een boeiend beeld geven van haar leven en in deze autobiografie werden gebundeld


Uitgeverij: Sigma & De Ster
Eerste uitgave: 2002
Te bestellen via: klik hier

Lexicon der Geneeskruiden

Vraagbaak voor zieken en gezonden, met een voorwoord van Dr. R. A. Benthem Oosterhuis. In dit omvangrijke werk wordt o.m. de werking van de geneeskruiden behandeld, de kruiden voor de verschillende organen en voor verschillende ziekten en kwalen. Verder over keukenkruiden, kruidencosmetika, kruidengezondheidsthee's en geneeskruiden voor dieren.


Uitgeverij: De Driehoek
Eerste uitgave: 1961
Te bestellen via: klik hier

Liefde

 Het grote verschil tussen man en vrouw in seksualiteit en liefdebeleving moet meestal door schade en schande worden ontdekt. Veel problemen in relaties zijn een gevolg van onwetendheid op dit gebied, vooral bij jonge mensen. De noodzaak om deze kennis te vergroten, bleek voor Mellie onder meer uit de schrijnende verhalen die naar voren kwamen tijdens de vrouwen-cursussen die zij gaf. Deze praktijk-ervaringen waren een belangrijke stimulans voor dit boek.
Aan de orde komen onderwerpen als verliefdheid, jaloezie, sublimatie, karezza, huwelijk, liefde op verschillende nivo's, etc.


Uitgeverij: De Ster
Eerste uitgave: 1991
Te bestellen via: klik hier

Maan aspekten


Uitgeverij:
Eerste uitgave: 0
Te bestellen via: -

Mae terra


Uitgeverij:
Eerste uitgave: 0
Te bestellen via: -

Metal magic


Uitgeverij:
Eerste uitgave: 0
Te bestellen via: -

Metales magicos


Uitgeverij:
Eerste uitgave: 0
Te bestellen via: -

Mijn Hart is aan de Overzijde

De gedichten zijn de getuigenissen van Mellie Uylderts eigen beleving en zullen bij vele mensenzielen de muren van hun gevangenis kunnen doorlichten, doen beven en zelfs doen vallen.


Uitgeverij: De Driehoek
Eerste uitgave: 1960
Te bestellen via: klik hier

Mutter Erde


Uitgeverij:
Eerste uitgave: 0
Te bestellen via: -

Plant Wisdom


Uitgeverij:
Eerste uitgave: 0
Te bestellen via: -

Plantenzielen


Uitgeverij: Niet meer te verkrijgen (De Driehoek)
Eerste uitgave: 1974
Te bestellen via: klik hier

Psychologie van het christendom

Nu men allerwegen hoort verkondigen, dat God dood is en wij het na-christelijke tijdperk zijn ingegaan, is het wellicht billijk om ons te bezinnen op wat het christelijk geloof ons in wezen heeft willen schenken. Voor zijn eigen ziel heeft echter de mens alleen iets aan het wezenlijke in elke godsdienst, dus ook in het christendom. De christelijke kerken, oecumenisch verenigd, hebben blijk gegeven van hun innerlijke zwakheid - de fundamenten komen bloot. Al zijn ze als organisatie en machtsinstituten aan het eind - ondanks hun felle laatste strijd om hun behoud - en daarmee ook de officiële zich zo zwaar geblameerd hebbende christelijke godsdienst - de Blijde Boodschap krijgt nu pas haar kans om werkelijk begrepen te worden.


Uitgeverij: onder auspiciën van de Mellie Uyldert Stichting door uitgeverij Lulu
Eerste uitgave: De Kaarsvlam ; jrg. 1954 en 1955
Te bestellen via: klik hier

Sterren, Mensen, Kruiden

Dit astrologische kruidenboekje beoogt zowel leek als astroloog een eerste houvast te bieden voor het praktisch gebruik van inheemse geneeskruiden en de leek een eerste blik te geven op de kosmische ordening, die zich in alle natuurrijken spiegelt en herhaalt, zowel in de planten- als in de mensenwereld. Elk schepsel op alle planeten, dus ook op aarde, is onderhevig aan de trillingen, door de sterren uitgezonden, terwijl het op sommige daarvan beter is afgestemd dan op andere. Zo komt het dat voor ieder ziek mens het bijpassende geneeskruid in zijn allernaaste omgeving groeit, voorzover daar nog enige natuur overgebleven is. Dit wordt voortdurend door de praktijk bewezen. De verstandige tuinbezitter laat daarom minstens een deel van zijn tuin aan de kosmische orde over, in plaats van aan zijn eigen disharmonische menselijke orde.


Uitgeverij: Synthese
Eerste uitgave: 1957
Te bestellen via: -

Symboliek In de Ban van de Ring

Dit boekje is bestemd voor hen, die zelf in Tolkiens werk méér voelen of vermoeden dan een verhaal alleen. Voor degenen die kunnen denken in achtergronden, zinnebeelden en analogieën. De schrijfster ziet in Tolkiens boek een hoogst actuele boodschap voor ons in deze tijd. Wegens de geestdriftige ontvangst van de toespraken en cursussen door de schrijfster gehouden over Tolkiens In de Ban van de Ring is dit boekje uitgegeven.


Uitgeverij: Ankh-Hermes
Eerste uitgave: 1974
Te bestellen via: klik hier

The magic of precious stones


Uitgeverij:
Eerste uitgave: 0
Te bestellen via: -

The Psychic garden


Uitgeverij:
Eerste uitgave: 0
Te bestellen via: -

Uitspraken van Mellie Uyldert


Uitgeverij:
Eerste uitgave: 0
Te bestellen via: -

Van Harte

 Ter gelegenheid van haar 75e verjaardag werd van Mellie Uyldert een aantal artikelen in deze Prisma-uitgave gebundeld. Uit de inhoud: De natuur voorziet. Mystiek en occultisme. De krachten van de edelstenen. Mens en ster. Ons wondervolle lichaam. Trojaburchten. Natuurgeneeswijze. De plaats waarop gij staat. Het Oeralindaboek, Natuurreligie


Uitgeverij: Niet meer te verkrijgen
Eerste uitgave: 1983
Te bestellen via: -

Verborgen krachten der Edelstenen

Behalve in de plantenwereld, treft men ook in die van de mineralen dezelfde kosmische orde aan. Dit boek vertelt van hun geneeskracht en andere toepassingen. Het is een naslagwerk voor allen, die door het geheime leven van de stenen worden geboeid en voor hen die het wezen van de sterren, mensen, planten en stenen leerden ontdekken en ermee gingen leven.


Uitgeverij: De Driehoek
Eerste uitgave: 1972
Te bestellen via: klik hier

Verborgen Wijsheid van het Sprookje

Een verrassende analyse van alle belangrijke sprookjes. Thema's als strijd tussen intellect en psyche of die tussen de kracht van de onschuld en de macht van de meerderheid worden door Mellie Uyldert op een tot de verbeelding sprekende wijze onthuld.
De symboliek reikt veel verder en bezit een eigen waarde voor iedereen. Het lezen van sprookjes zoals Hans en Grietje of Roodkapje helpt ons te leren omgaan met menselijke emoties en driften, nog afgezien van het plezier dat wij kunnen beleven aan het lezen of voorlezen van sprookjes.
Roodkapje - De drie spinsters - Hans en Grietje - Vrouw Holle - De Kikkerkoning - De Wildeman - Sneeuwwitje - Doornroosje - Rapunzel - Eenoogje, Tweeoogje en Drieoogje - De Bremer stadsmuzikanten.


Uitgeverij: De Driehoek
Eerste uitgave: 1979
Te bestellen via: klik hier

Verborgen Wijsheid van Oude Rijmen

Een verzameling spelletjes, dansjes en rijmpjes, liedjes en verhaaltjes afkomstig van religieuze dansen en plechtig rituaal uit oude tijden, waarmee de mens het ritme van de natuur uitbeeldde en begeleidde.


Uitgeverij: De Driehoek
Eerste uitgave: 1972
Te bestellen via: klik hier

Verborgene Krafte der Metalle


Uitgeverij:
Eerste uitgave: 0
Te bestellen via: -

Verborgene Kräfte der Edelsteine


Uitgeverij: Irisiana
Eerste uitgave: 0
Te bestellen via: -

Wat de pot schaft in Oost en West


Uitgeverij: Nijgh en van Ditmar
Eerste uitgave: 1934
Te bestellen via: -

Weihnachten neu erleben


Uitgeverij:
Eerste uitgave: 0
Te bestellen via: -

Wezen en krachten der metalen

Het verborgen wezen en de geheime krachten in het rijk der metalen, het duister der aard-geschiedenis en de occulte alchemistische kennis. De samenhang van het rijk der metalen met andere natuurrijken, de invloed ervan op de menselijke cultuur en de rol van metaal in sprookjes, mythen, magie, astrologie en geneeskunde. Metalen zijn de elementaire bouwstoffen van het leven op aarde, waarmee de mens verbonden is door een miljoen jaren durende geschiedenis. Deze geschiedenis voltrekt zich tot op de dag van vandaag.


Uitgeverij: De Driehoek
Eerste uitgave: 1977
Te bestellen via: klik hier

Ædelstenenes skjutte kræfter


Uitgeverij:
Eerste uitgave: 0
Te bestellen via: -