Home  Bezinningscentrum  De Kaarsvlam  Mellie Uyldert  Mellie Uyldert Stichting

Over de stichting

De Mellie Uyldert Stichting heeft als doel de bewustwording van nieuwe normen te bevorderen. Hierbij wil zij propaganda maken voor een natuurlijke leefwijze. De stichting geeft voorlichting op levensbeschouwelijk gebied volgens de opvattingen en richtlijnen van Mellie Uyldert. Dit doet zij door het uigeven van boeken en andere publicaties, waaronder het tweemaandelijkse tijdschrift De Kaarsvlam, en door middel van een website.

De stichting beheert een centrum, Oasis te Kalmthout, België, waar belangstellenden adviezen en therapeutische behandelingen kunnen krijgen, terwijl daar ook overnachtingsmogelijkheden zijn. Mellie Uyldert heeft er in het verleden veel geestverwanten ontvangen, die er bijvoorbeeld een cursus in astrologie hebben gevolgd. Vaak werd door haar gesproken over haar zicht op de Nieuwe Tijd in allerlei opzichten, die geheel buiten de politiek blijven. Zij sprak uitsluitend vanuit haar persoonlijke visie en intuïtie, en vertegenwoordigde geen anderen. Deelnemers deden ademoefeningen en volksdansen, speelden op de grote grasvelden, maakten wandelingen in het natuurreservaat, en kregen astrologisch onderricht over de natuur en dergelijke.

De stichting is opgericht in 1984 en ingeschreven in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel voor Gooi- en Eem- en Flevoland land onder nummer 41192056. Zitting hebben in het bestuur betekent geenszins dat men het met alle denkbeelden van Mellie Uyldert eens is, maar wel dat men in grote lijnen het gedachtegoed van Mellie Uyldert belangrijk genoeg acht om uit te dragen en voor de toekomst veilig te stellen.