Voor universeel bewustzijn

Welkom op de website van de Mellie Uyldert Stichting. Genoemd naar haar grondlegster is de stichting actief in het aanbieden van bewustzijnsbevorderende activiteiten en het beheren van het prachtige domein op de Nederlands/Belgische heide. Daarnaast wordt het gedachtegoed van Mellie Uyldert en geestverwanten verspreid middels een tweemaandelijks blad: De Kaarsvlam.